maandag 18 februari 2013

De mogelijkheden van ict (en zonder ict)

Hulpmiddelen hebben pas echt nut als ze ingebed zijn in het leren en het pedagogisch klimaat in de klas, als ze passen bij de leerling en samen met die leerling zijn overeengekomen.Ict-oplossingen zijn geweldig en erg ondersteunend voor deze leerlingen, maar het is een middel. Begrip, aandacht en feedback zijn het fundament.

Positieve conclusies onderzoek
Afspraken met leerlingen kunnen worden vastgelegd in een dyslexiepas. Die pas zit in de systemen van de school, is regelmatig onderwerp van gesprek met de leerling en draagt de leerling zelf bij zich (de leerling is verantwoordelijk!). Dat geeft de kans om met leraren te overleggen wat dat betekent voor die specifieke les. Een belangrijk advies is om de keuze te beperken, het gaat vooral om programma’s die veel mogelijkheden bieden. Er is recent onderzoek gedaan naar het effect van deze middelen en dat wijst uit, dat – zoals altijd: passend ingezet – deze middelen erg helpen.

Conclusie:
‘Met de huidige resultaten kunnen we voorzichtig concluderen dat compenserende software een positief effect heeft op de lees- en spellingprestaties van leerlingen.

Tevens beseffen leerlingen beter het belang van leren lezen. Daarnaast blijkt dat ook het sociaal-emotioneel functioneren, waaronder het zelfvertrouwen en de taakmotivatie, van leerlingen positief beïnvloed wordt. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat bij de meerderheid van de leerlingen de werkhouding vooruit gaat. De concentratie, het werktempo en de zelfstandigheid verbeteren als er gewerkt wordt met geavanceerde compenserende software. Tevens zijn er duidelijke aanwijzingen dat leerlingen over het algemeen enthousiast zijn over het werken met dyslexiesoftware. ( Onderzoek Marrith Hoenderken , Tijdschrift voor Remedial Teaching, maart 2012)

Voorbeelden voor po en vo scholen
  • ‘Sprint’ voor het ondersteunen van het lezen
  • ‘Daysy-speler’ voor leerlingen met een ernstige vorm van dyslexie
  • en voor het lezen van methoden en boeken
  • ‘Mindmap software’ voor het structureren en voorbereiden van spreekbeurten
  • ‘Methode afhankelijke software’ voor het automatiseren van de spelling
  • ‘Kurzweill 3000’ of ‘Claroread’
  • ‘Mindmapsoftware’ voor het structureren van de leerstof
  • ‘Reading pen’: voor de MVT op woordniveau
  • ‘Methode afhankelijke software’
  • ‘Teach 2000’ of ‘Overhoor’ voor het leren van vocabulaire

Bron: www.kennisnet.nl


Geen opmerkingen:

Een reactie posten