maandag 7 januari 2013

NOT 2013: Dyslexiestraat

In de Dyslexiestraat op de De Nationale Onderwijs Tentoonstelling 2013 (NOT) staan exposanten op het gebied van dyslexie bij elkaar. Behandelaars, maar ook aanbieders van compenserende software.

Hieronder vindt u het aanbod in de Dyslexiestraat:

12-Learn
12-Learn, een praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie, biedt succesvolle professionele begeleiding aan kinderen, jeugdigen en hun ouders bij leer- en ontwikkelingsproblemen in het onderwijs. Wij zijn specialist in (vergoede) dyslexiezorg, dyscalculie, gedrags- en werkhoudingsproblemen. 12-Learn organiseert tevens trainingen en masterclasses voor beroepskrachten. Meer informatie over ons complete zorgaanbod? Kom naar stand 11G039.

Dedicon
Dedicon onderzoekt en ontwikkelt oplossingen die ervoor zorgen dat iedereen kan lezen wat hij wil in de vorm die bij hem past. Dedicon biedt leerlingen met een visuele beperking of dyslexie educatieve materialen in diverse aangepaste leesvormen. Ruim 80% van de populaire methoden is beschikbaar in gesproken vorm (Daisy). Daarnaast is er een uitgebreide collectie digitale bestanden voor dyslexiesoftware. Kom naar stand 11G011.

Sprint
Sprint helpt kinderen, jongeren en volwassenen met lees-, schrijf- en spellingsproblemen zoals dyslexie. Naast de uitgebreide voorleesfuncties en de auditieve feedback tijdens het schrijven biedt Sprint de gebruiker ook een reeks zeer handige tools (spellingchecker, woordvoorspeller, woordenboeken, tekstherkenning (OCR), samenvatten). Dankzij Sprint zijn alle documenten op computer (Internet, Word, PDF, …) toegankelijk. Kom naar stand 11G015.

LBRT
De LBRT is een vereniging van leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd in de hulp aan kinderen en volwassenen met leerproblemen. Remedial teachers helpen leerlingen/cliënten op school of in hun eigen praktijk. Tevens kunnen zij bij dyslexie als mede-behandelaar actief zijn onder de eindverantwoordelijkheid van een hoofdbehandelaar.
De LBRT richt zich, binnen alle vormen van onderwijs en behandeling, op de kwaliteitsbewaking van remedial teaching en de professionaliteit van de remedial teacher. Daarnaast behartigt zij de belangen van haar leden. Kom naar stand 11G047.

LeesLETTERS
leesLETTERS is een (web-)winkel met ‘alles over letters en lezen’, gericht op professionals (leerkrachten, dyslexiespecialisten, remedial teachers en logopedisten), ouders van dyslectische kinderen, alfabetiseringscursisten én leesliefhebbers met een uitgebreid aanbod van makkelijk te lezen boeken, taal- en leesspelletjes, eenvoudige leeshulpmiddelen en leescadeaus. Ook organiseert de winkel workshops over lezen. Kom naar stand 11G043.

Lexima
Lexima werd 10 jaar geleden opgericht vanuit de visie dat ondersteunende technologie kinderen met dyslexie succesvoller en sterker maakt. Meer dan 5.000 scholen werken nu met onze producten. Lexima verzorgt CEDEO erkende cursussen, doet effectonderzoek, stuurt dyslexie-ict implementatietrajecten op scholen en levert advies op maat voor elk kind of volwassene. Kom naar stand 11G031.

Masterplan
Het Masterplan Dyslexie werkt in opdracht van het ministerie van OCW aan de invoering van de dyslexieprotocollen voor het basis- en voorgezet onderwijs. Het Masterplan wordt uitgevoerd door het Expertisecentrum Nederlands en KPC Groep. Het Expertisecentrum werkt aan de verbetering van taalonderwijs door wetenschap en onderwijspraktijk te verbinden. KPC Groep werkt aan het verbeteren van leren en opleiden. Kom naar stand 11G028.

Braams&Partners
Braams&Partners is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van dyslexie en dyscalculie en gevestigd in Deventer, Apeldoorn en Zwolle. Vanuit ons expertisecentrum worden ook leermiddelen ontwikkeld: software voor het leren lezen en schrijven (Woordenhaai) en voor rekenen (Cijferhaai), en opzoekboekjes als hulpmiddel voor spellen, rekenen en wiskunde, als ondersteuning van het geheugen. Kom naar stand 11G048.

ONL
Onderwijszorg Nederland (ONL) is een coöperatie van 19 onderwijsadviesbureaus van EDventure en biedt gespecialiseerde landelijke zorg bij diagnose en behandeling van (ernstige) dyslexie bij kinderen. ONL heeft gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen in dienst die dagelijks intensief en geïntegreerd samenwerken met scholen, ouders, kinderen en zorgverzekeraars. In de dienstverlening van ONL staat het individuele kind centraal. Kom naar stand 11G023.

Opdidakt en Opdidakt Supplies
Opdidakt is een multidisciplinair instituut. Het kenmerkt zicht door het aanbieden van onderwijskundige, psychologische en vergoede dyslexiezorg.
Opdidakt Supplies houdt zich bezig met ondersteunende materialen en software voor mensen met dyslexie. We bieden o.a. voorleessoftware, daisy spelers en didactische software. Ook worden er product en implementatie trainingen verzorgd. Kom naar stand 11G010.

RID
Het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID) is sinds 1989 dé specialist in onderzoek naar en behandeling van dyslexie. Met wetenschappelijk aangetoonde behandelresultaten, meer dan 20 jaar ervaring, een gemiddelde cliëntbeoordeling van 8,5 en persoonlijke aandacht voor ieder kind binnen een specialistische setting. Het RID, de beste dyslexiebehandeling voor uw leerling. Kom naar stand 11G019.

Taal in Blokjes
Taal in Blokjes is ontwikkeld bij Stichting Taalhulp voor de behandeling van leerlingen met een dyslectische problematiek. Taal in Blokjes bestaat uit klankblokken, werkboeken, handleidingen, en materialen voor het oefenen van lezen en spellen. Taal in Blokjes is een uitsnede van de Fonologische & Leerpsychologische methode (F&L methode®). Deze methode is wetenschappelijk onderzocht en evidence-based. Kom naar stand 11G024.

Uitgeverij Bontekoe
Uitgeverij Bontekoe is gespecialiseerd in ondersteunende materiaal voor leeszwakke & dyslectische kinderen. Ons aanbod bestaat uit ruim honderd titels op meeleesCD's (Intervalmethode) en een nieuwe serie eigen leesboekjes.
Zo’n 20 jaar brengen we dit praktijkgericht materiaal uit voor met name het basisonderwijs, RT’ers en orthopedagogen. om naar stand 11G044.

Toch Nog Leren Lezen?
Toch Nog Leren Lezen? is een evidence supported methode voor remedial teaching, die voor elke school haalbaar is. Nieuw is de nu volledige dolle drietjesweg. Daarmee leert de zwakkere dyslecticus sneller en gemotiveerder lezen. Ook in deze stand: de bekende L2S Spraaksoftware voor o.a. dyslecten. Laagdrempelig, doelmatig en zeer betaalbaar! Kom naar stand 11G016.

Yoleo - maakt lezen leuk
Yoleo is een online game die kinderen op een plezierige manier stimuleert om te gaan lezen. In de game staat een boekenkast waarin een grote collectie populaire jeugdboeken wordt aangeboden in hybride vorm (een combinatie van beeld en spraak). Voor kinderen die moeite hebben met lezen is dat een uitkomst. Met Yoleo wordt lezen niet alleen leuker, maar zeker ook makkelijker. Kom naar stand 11G045


Vraag hier uw gratis toegangsbewijs aan.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten