vrijdag 30 november 2012

Mijn Kind Heeft Dyslexie

Ik Schreif Faut - Gids Voor Ouders, Leerkrachten En Hulpverleners

Ongeveer 5% van onze kinderen heeft dyslexie. Dat betekent dat in iedere klas van de basisschool 1 à 2 dyslectische leerlingen zitten. De gevolgen van deze leerstoornis worden vaak onderschat. Zo blijkt uit onderzoek dat hardnekkige lees- en schrijfproblemen aan de basis liggen van vele gedragsproblemen en lusteloosheid thuis en op school.

In dit klassieke en veelgelezen boek over dyslexie laat Martine Ceyssens zien dat ouders en leerkrachten in aanvulling op de therapie zelf ook heel veel kunnen doen. Naast concrete informatie over dyslexie biedt Mijn kind heeft dyslexie vooral ook veel praktisch bruikbaar materiaal, zoals regels voor het omgaan met knelpunten in de spelling en concrete tips voor thuis en in de klas.

Dankzij de overzichtelijke schema's en de speciaal ontworpen prenten met de voornaamste spellingsregels, is dit boek dé gids bij uitstek over dyslexie.woensdag 28 november 2012

Screeningsinstrument Dyslexie

Voor groep 4 tot en met 8

Met dit instrument signaleert u of leerlingen in groep 4 tot en met 8 die moeite hebben met spellen en/of technisch lezen mogelijk dyslectisch zijn. Afhankelijk van de uitkomst verwijst u deze leerlingen door naar de zorg, waar de diagnose dyslexie kan worden gesteld. Bij de doorverwijzing kunt u gebruikmaken van het handzame leerlingdossier dat na afname beschikbaar is. Dit dossier geeft een samenvatting van de lees- en spellingprestaties van een leerling en een onderbouwing van het vermoeden van dyslexie.

Screeningsinstrument Dyslexie is ontwikkeld door Cito en het Expertise centrum Nederlands in opdracht van het Masterplan Dyslexie.

Hoe werkt het instrument?
Het Screeningsinstrument Dyslexie legt u uitsluitend voor aan leerlingen van groep 4 tot en met 8 die zeer zwak zijn in technisch lezen en/of spellen. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen die op niveau V of niveau D en E scoren op de toetsen Technisch lezen, DMT en AVI en/of op de toetsen Spelling van Cito.

Het Screeningsinstrument Dyslexie bestaat uit:
  • een digitale, adaptieve toets voor het meten van de spellingvaardigheid; 
  • De leerling krijgt steeds een zin te horen. Een woord uit de zin wordt herhaald en de leerling moet dat woord intypen. Afhankelijk of het gegeven antwoord juist of niet juist is, kiest de computer een nieuwe opgave. De toets past zich dus aan de spellingvaardigheid van de leerling aan. De opgavenbank bevat opgaven verdeeld over 43 verschillende spellingscategorieën. Het maken van de spellingtoets duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.
  • acht woordleeskaarten voor technisch lezen en scoreformulieren;
  • De leerling leest de woorden van een aantal leeskaarten hardop voor. Tijdens het lezen houdt u op een scoreformulier bij welke woorden de leerling fout leest en noteert u na afloop hoe lang de leerling over het lezen van de kaart deed. De totale afname van de leeskaarten neemt, afhankelijk van de leessnelheid van de leerling, ongeveer tien tot twintig minuten in beslag.
  • een handleiding die beschrijft hoe u het materiaal gebruikt en hoe u de digitale toets op uw computer(s) installeert.

Rapportage
Via het administratieprogramma vraagt u een leerlingdossier op dat naast de resultaten van het Screeningsinstrument Dyslexie ook de resultaten van alle overige relevante toetsen van het Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS) bevat. Bovendien kunt u in het leerlingdossier aangeven welke interventies u hebt uitgevoerd. Op deze manier beschikt u over een handzaam, beknopt overzicht met daarin alle, voor de doorverwijzing naar de zorg, relevante informatie.

Wanneer neemt u het instrument af?
De toetsen uit het Screeningsinstrument Dyslexie worden twee keer per schooljaar afgenomen bij de zwakke tot zeer zwakke leerlingen. Het aantal maanden leesonderwijs bepaalt het precieze afnamemoment. De eerste afname is na 13 maanden leesonderwijs. Elke volgende afname is 5 maanden later. De tweede afname is dus na 18 maanden leesonderwijs, de derde afname na 23 maanden leesonderwijs en zo kan dat worden voortgezet tot en met het einde van de basisschool.

Materiaal
Leerkrachtmap met:
– een handleiding
– leeskaarten technisch lezen
– scoreformulieren technisch lezen
– een inhoudsverantwoordingdinsdag 27 november 2012

Studie naar Dyslexie en Schoolverzuim in het vmbo

Een samenvatting

Door: Nouchka Tick, Veronique Prins & Chris Struiksma 
Tijschrift voor Orthopedagogiek, november 2012

Dyslexie is een stoornis die veel gevolgen kan hebben voor de loopbaan van kinderen en mogelijk zelfs tot schooluitval kan leiden.

Aangezien het verzuimen van school een belangrijke indicator vormt voor dreigende uitval, is het belangrijk om zicht te krijgen op de relatie tussen dyslexie en schoolverzuim. Dit geeft niet alleen informatie over de mate waarin dyslexie de loopbaan van kinderen kan beïnvloeden, maar is ook van belang bij het opzetten van beleid om schooluitval te voorkomen.

Deze studie beoogt de vraag te beantwoorden in hoeverre (de onderkenning van) dyslexie een risicofactor vormt voor schoolverzuim op het vmbo. Uit de resultaten van deze studie blijkt allereerst dat zowel dyslexie, spijbelen en ziekteverzuim frequent voorkomen op het vmbo. Bij een relatief hoog percentage van de leerlingen lijkt sprake te zijn van niet-onderkende dyslexie.

Resultaten van de studie laten zien dat niet zozeer niet-onderkende dyslexie, maar juist onderkende dyslexie sterk samenhangt met schoolverzuim. Door een substantieel aantal van de deelnemende scholen wordt echter geen systematisch dyslexiebeleid gehanteerd. 

Deze studie benadrukt het belang van de begeleiding van dyslexie en de aanpak van schoolverzuim op het vmbo. De resultaten impliceren dat het wel onderkennen van dyslexie, maar vervolgens geen begeleiding bieden, mogelijk de prognose van dyslectische leerlingen verslechtert.

maandag 19 november 2012

CITO-TRAINING VOOR KINDEREN MET DYSLEXIE

5, 6 en 7 februari 2013 is het weer zover! Voor alle kinderen is het spannend als de Cito-eindtoets weer voor de deur staat. Voor kinderen met dyslexie is het extra spannend. Daarom start Giralis in november (week 46) met de Cito-training voor kinderen met dyslexie op een Giralis Jeugdpunt bij u in de buurt.

Dyslectische kinderen kunnen dus vanaf deze week bij Giralis Jeugdpunten in Nederland de Giralis Cito-training volgen. Deze training omvat tien bijeenkomsten en bereidt hen voor op de Cito-toetsen op 5 tot en met 7 februari. Daarover bericht de website van Giralis Groep.

Tijdens de training wordt stilgestaan bij bijvoorbeeld faalangst en motivatie. Vastgesteld wordt welk probleemgebied de meeste aandacht behoeft.

Ook komen begrijpende leesstrategieën aan bod en worden Cito-opgaven geoefend en besproken. Ieder kind krijgt een map waarin het oefentoetsen, tips, vragenlijsten, handige strategieën en andere zaken kan noteren.

De trainingskosten worden grotendeels vergoed door de zorgverzekeraar. De exacte kosten zijn afhankelijk van het verzekeringspakket.

Lees voor meer informatie en aanmelding de brochure Cito-training voor kinderen met dyslexie.maandag 5 november 2012

Blogger: Autisme, wat nu..? - Skizzle NederlandWe weten het allemaal:  
Pesten maakt levens stuk..!!

Kinderen die bijzonder of speciaal zijn, of afwijkend gedrag vertonen, lopen een verhoogde kans om gepest te worden. Met name kinderen die (extra) kwetsbaar zijn (autisme, adhd, dyslexie) kunnen ernstig beschadigd raken en daar de rest van hun leven last van houden.

Skizzle Nederland helpt jongeren die gepest worden of werden. De organisatie is opgericht door de nu achttien jarige Jeffrey Arenz.


Blogger: Autisme, wat nu..? - Skizzle Nederland:


'via Blog this'

zaterdag 3 november 2012

Dyslexie en dyscalculie

Mensen met dyslexie hebben problemen met foutloos lezen, schrijven en spellen. Mensen met dyscalculie hebben dezelfde problemen maar dan met rekenen

Onthouden van tafels, hoofdrekenen, omgaan met breuken, procenten maar ook klokkijken vinden zij erg lastig. In beide gevallen gaat het om een stoornis in het taal- of rekencentrum van de hersenen.

Wetenschappers onderzoeken nog steeds wat er precies niet goed gaat in de hersenen. Duidelijk is wel dat dyslexie erfelijk is, aangeboren dus. Dat betekent dat één van de ouders of grootouders die stoornis ook al had en het dus heeft doorgegeven.
Van dyscalculie wordt nog onderzoek gedaan naar de erfelijkheid.

Het is belangrijk te weten dat dyslexie en dyscalculie los staan van intelligentie. Het komt ook voor bij mensen met een hoge intelligentie. Beroemde dyslectici zijn bijvoorbeeld Albert Einstein, Pablo Picasso en Leonardo da Vinci.

Als je dyslexie of dyscalculie hebt, dan ondervind je daar in het dagelijks leven ook de nadelen van. In winkels of op straat, overal staat informatie die je moet kunnen lezen en getallen waar je iets mee moet doen. Bij kinderen openbaart dyslexie zich op de lagere school op het moment dat ze beginnen te leren lezen.

Gelukkig is er tegenwoordig veel aandacht voor beide aandoeningen en bestaan er allerlei hulpmiddelen om kinderen toch zo succesvol mogelijk de school te laten doorlopen.

Sinds kort bestaat er een speciaal ontworpen lettertype waarin boeken gedrukt kunnen worden, zodat ze beter leesbaar zijn voor mensen met dyslexie. Artikelen hierover vind je in dit dossier.

Soms gaat het ook nog wel eens iets mis. Zo was er in de zomer van 2012 een mavo-leerlinge met dyscalculie die bij haar examen een zogeheten formulekaart wilde gebruiken. De school keurde het verzoek goed, maar de onderwijsinspectie keurde het af. Het meisje heeft uiteindelijk het examen zonder moeten doen.

Bron: Documentatiebank