dinsdag 19 juni 2012

Waarom de zakenwereld mensen met dyslexie, ADD en Asperger nodig heeft

Mensen die afwijken van de norm worden vaak gezien aan de top van de zakenwereld. De Schumpeterblog van The Economist zocht uit waarom afwijkingen of excentriciteiten die vroeger een minpunt waren nu voordelen zijn.

Mensen met het Syndroom van Asperger zouden perfect geschikt zijn voor technische beroepen als computerprogrammeur. Dit door hun passie voor patronen, machines en wiskunde, obsessie voor een beperkt repertoire aan interesses en verslaving aan repetitieve taken.

Ook komt dyslexie vaak voor bij ondernemers. Dyslexie is goed te combineren met het ondernemerschap omdat mensen met dyslexie vaak goed kunnen delegeren.

Succesvolle ondernemers hebben ook vaak ADD (Attention-Deficit Disorder).
ADD’ers kunnen minder snel focussen op slechts één ding en staan hierdoor wel open voor nieuwe ideeën en innovaties.

Hiernaast stelt The Economist dat de ‘normale zakenman’ ook goed op de markt blijft liggen.

Bronnen: Express.be, Economist

maandag 18 juni 2012

ZWAKSTE LEZERTJES MOETEN NIET STEEDS OEFENEN OP FOUTEN

NIJMEGEN - Als kinderen leren lezen, gaat er vaak veel aandacht uit naar de fouten die zij maken. Dáár wordt op geoefend. Maar dat is niet altijd zinvol, stelt Esther Steenbeek-Planting, onderzoeker psycholinguïstiek. Totdat kinderen het niveau hebben bereikt dat ze eind groep 3 zouden moeten hebben, is het beter om vooral te oefenen op wat goed gaat.

Esther Steenbeek-Planting deed onderzoek onder de allerzwakste lezers: kinderen met dyslexie of andere leesproblemen. En ze concludeert: het oefenen op fouten heeft pas zin vanaf het punt dat een kind het leesniveau bereikt heeft dat het zou moeten hebben aan het eind van groep 3. Daarvoor kunnen onderwijzers (en ouders) beter oefenen op wat het kind goed af gaat.

Inslijpen
Het lijkt erop dat zwakke lezers gebaat zijn bij eerst een periode van 'inslijpen', waardoor ze een steviger basis krijgen voor hun verdere 'leescarrière'. "Het is een kwestie van werken van grof naar fijn. Als de basis goed is, kun je gaan werken aan de finesses", aldus Steenbeek-Planting. En dat betekent dat vanaf het eind-groep-3-leesniveau wél geoefend moet worden op fouten. "Maar die krijgen kinderen daarna dan ook sneller onder de knie."

© Nationale Onderzoek / Martijn van Noppen

Bron: Nationale onderwijsgids