dinsdag 27 november 2012

Studie naar Dyslexie en Schoolverzuim in het vmbo

Een samenvatting

Door: Nouchka Tick, Veronique Prins & Chris Struiksma 
Tijschrift voor Orthopedagogiek, november 2012

Dyslexie is een stoornis die veel gevolgen kan hebben voor de loopbaan van kinderen en mogelijk zelfs tot schooluitval kan leiden.

Aangezien het verzuimen van school een belangrijke indicator vormt voor dreigende uitval, is het belangrijk om zicht te krijgen op de relatie tussen dyslexie en schoolverzuim. Dit geeft niet alleen informatie over de mate waarin dyslexie de loopbaan van kinderen kan beïnvloeden, maar is ook van belang bij het opzetten van beleid om schooluitval te voorkomen.

Deze studie beoogt de vraag te beantwoorden in hoeverre (de onderkenning van) dyslexie een risicofactor vormt voor schoolverzuim op het vmbo. Uit de resultaten van deze studie blijkt allereerst dat zowel dyslexie, spijbelen en ziekteverzuim frequent voorkomen op het vmbo. Bij een relatief hoog percentage van de leerlingen lijkt sprake te zijn van niet-onderkende dyslexie.

Resultaten van de studie laten zien dat niet zozeer niet-onderkende dyslexie, maar juist onderkende dyslexie sterk samenhangt met schoolverzuim. Door een substantieel aantal van de deelnemende scholen wordt echter geen systematisch dyslexiebeleid gehanteerd. 

Deze studie benadrukt het belang van de begeleiding van dyslexie en de aanpak van schoolverzuim op het vmbo. De resultaten impliceren dat het wel onderkennen van dyslexie, maar vervolgens geen begeleiding bieden, mogelijk de prognose van dyslectische leerlingen verslechtert.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten