woensdag 28 november 2012

Screeningsinstrument Dyslexie

Voor groep 4 tot en met 8

Met dit instrument signaleert u of leerlingen in groep 4 tot en met 8 die moeite hebben met spellen en/of technisch lezen mogelijk dyslectisch zijn. Afhankelijk van de uitkomst verwijst u deze leerlingen door naar de zorg, waar de diagnose dyslexie kan worden gesteld. Bij de doorverwijzing kunt u gebruikmaken van het handzame leerlingdossier dat na afname beschikbaar is. Dit dossier geeft een samenvatting van de lees- en spellingprestaties van een leerling en een onderbouwing van het vermoeden van dyslexie.

Screeningsinstrument Dyslexie is ontwikkeld door Cito en het Expertise centrum Nederlands in opdracht van het Masterplan Dyslexie.

Hoe werkt het instrument?
Het Screeningsinstrument Dyslexie legt u uitsluitend voor aan leerlingen van groep 4 tot en met 8 die zeer zwak zijn in technisch lezen en/of spellen. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen die op niveau V of niveau D en E scoren op de toetsen Technisch lezen, DMT en AVI en/of op de toetsen Spelling van Cito.

Het Screeningsinstrument Dyslexie bestaat uit:
  • een digitale, adaptieve toets voor het meten van de spellingvaardigheid; 
  • De leerling krijgt steeds een zin te horen. Een woord uit de zin wordt herhaald en de leerling moet dat woord intypen. Afhankelijk of het gegeven antwoord juist of niet juist is, kiest de computer een nieuwe opgave. De toets past zich dus aan de spellingvaardigheid van de leerling aan. De opgavenbank bevat opgaven verdeeld over 43 verschillende spellingscategorieĂ«n. Het maken van de spellingtoets duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.
  • acht woordleeskaarten voor technisch lezen en scoreformulieren;
  • De leerling leest de woorden van een aantal leeskaarten hardop voor. Tijdens het lezen houdt u op een scoreformulier bij welke woorden de leerling fout leest en noteert u na afloop hoe lang de leerling over het lezen van de kaart deed. De totale afname van de leeskaarten neemt, afhankelijk van de leessnelheid van de leerling, ongeveer tien tot twintig minuten in beslag.
  • een handleiding die beschrijft hoe u het materiaal gebruikt en hoe u de digitale toets op uw computer(s) installeert.

Rapportage
Via het administratieprogramma vraagt u een leerlingdossier op dat naast de resultaten van het Screeningsinstrument Dyslexie ook de resultaten van alle overige relevante toetsen van het Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS) bevat. Bovendien kunt u in het leerlingdossier aangeven welke interventies u hebt uitgevoerd. Op deze manier beschikt u over een handzaam, beknopt overzicht met daarin alle, voor de doorverwijzing naar de zorg, relevante informatie.

Wanneer neemt u het instrument af?
De toetsen uit het Screeningsinstrument Dyslexie worden twee keer per schooljaar afgenomen bij de zwakke tot zeer zwakke leerlingen. Het aantal maanden leesonderwijs bepaalt het precieze afnamemoment. De eerste afname is na 13 maanden leesonderwijs. Elke volgende afname is 5 maanden later. De tweede afname is dus na 18 maanden leesonderwijs, de derde afname na 23 maanden leesonderwijs en zo kan dat worden voortgezet tot en met het einde van de basisschool.

Materiaal
Leerkrachtmap met:
– een handleiding
– leeskaarten technisch lezen
– scoreformulieren technisch lezen
– een inhoudsverantwoordingGeen opmerkingen:

Een reactie posten